سفارش طراحی سایت

نوع وب سایت مورد نیاز به صورت پیش فرض :
طراحی و راه اندازی وب سایت با مشخصات زیر :
جمع کل : تومان
  • طراحی به ازای هر زبان جدید ۵۰۰,۰۰۰ تومان می باشد.
  • همه ماژول ها در نسخه پورتال ارائه می شود. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
  • پس از کامل کردن مشخصات تکمیلی در مرحله بعد و همزمان با تأیید سفارش، پیش فاکتور به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد.